5

PRZECIĘTNA I WZORCOWA RODZINA

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

PRZECIĘTNA I WZORCOWA RODZINA

Tam, gdzie wielodzietność zjawia się jako nie planowana, powinna być podjęta i potraktowana jako ważne i ‚zaszczytne zadanie, przy którym rodzice może w różnych aspektach niezupełnie wydolni mają prawo do pomocy ze strony społeczeństwa, zwłaszcza ze strony tych, którzy dzieci nie posiadają lub mają ich za mało. Tego wymaga zwykła spra­wiedliwość.Wróćmy do problemów rodziny, którą chcielibyśmy widrieć jako przeciętną i wzorcową, a więc rodziny z trojgiem lub czworgiem dzieci. Byłoby oczywiście ideałem, gdyby wszyst­kie te dzieci rodziły się jako zaplanowane i pożądane, nie znaczy to jednak, że tak, być musi i że taką należy przyjąć zasadę. Trzeba umieć również zaakceptować ciążę nie plano­waną i w danym momencie niewygodną. Negatywne ustosun­kowanie się do takiej ciąży oraz chęć jej usunięcia płynie bardzo często z mało istotnych, a nawet wręcz lekkomyślnych motywów, przy zupełnym lekceważeniu faktu, że przerywanie ciąży jest po prostu zabiciem człowieka, i to własnego dziec­ka, które już żyje i irozwija się.
Posted in Asceza w życiu codziennym

Inne artykuły:

About the author: