3

POZYTYWNE I NEGATYWNE STRONY

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

POZYTYWNE I NEGATYWNE STRONY

Mówi sięnp. o przynoszeniu cho­rób ze żłobka czy przedszkola, nie pamiętając o tym, że naj­ważniejsza jest odporność organizmu, którą zapewnia prawi­dłowe żywienie, skromne, proste i naturalne, czyniąc dziecko niewrażliwym, na grasujące w otoczeniu zarazki.Reasumując można stwierdzić, że wielodzietność ma zarów­no pozytywne i bardzo piękne, jak i negatywne strony. Świadomie ją planować powinny tylko tafcie pary, które prócz wystarczającej bazy materialnej mają też odpowiednie uzdol­nienia pedagogiczne, a przy tym bardzo pewne są swej wza­jemnej więzi i .zgodności poglądów, gdyż jest to przy wy­chowaniu dzieci niezwykle istotna sprawa istotna zresztą dla wszystkich rodziców.Byłoby bardzo korzystne dla naszego społeczeństwa, gdy­byśmy mogli mieć więcej zdrowych, moralnych, świadomie planowanych rodzin wielodzietnych. I na pewno mielibyśmy ich więcej, gdybyśmy umieli wytworzyć sprzyjającą atmo­sferę i warunki.

Inne artykuły:

About the author: