4

LEKCEWAŻENIE FAKTÓW

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

LEKCEWAŻENIE FAKTÓW

Lekceważy się też lub ignoruje fakt, że dla ustrojukobiety przerwanie ciąży jest zawsze znacznym urazem, a ryzyko nie­korzystnych następstw i powikłań zwłaszcza bezpłodnoś­ci jest niemałe. Bardzo wiele zależy tu od lekarza, do którego kobieta z tym problemem trafia, od jego poziomu etycznego i zawodowego.Szacunek dla każdej zaistniałej ciąży jest jedynie słuszną zasadą zarówno z moralnego, jak zdrowotnego punktu wi­dzenia. Natomiast wielki nacisk trzeba .położyć na podniesie­nie kultury życia seksualnego i pogłębienie znajmości spraw związanych z regulacją poczęć. Jednocześnie pamiętać trzeba, że regulacja nie oznacza nastawienia negatywnego i tylko, zapobiegania, lecz właśnie takie kierowanie sprawami rozrod­czymi, by ciąże przypadały w najwłaściwszym okresie. Ale w okresach, gdy ciąża nie jest pożądana, regulacja wymaga stosowania metod zapobiegawczych, wśród których wyod­rębnić można: 1) antykoncepcję, czyli sztuczną ingerencję j w .przebieg procesów rozrodczych lub samego aktu płciowe­go, oraz 2) metodę naturalną (okresowej wstrzemięźliwości), gdzie nie stosuje się żadnych sztucznych czynników, unikając i tylko współżycia w płodnym okresie cyklu miesięcznego kobiety. Nazywa się ją również biologiczną metodą regulacji poczęć.

Inne artykuły:

About the author: